ÇELİK FEDERASYONU

Türk Çelik Sektörünün, diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, Çelik Sanayii ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşmasında, Sektörün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak, sektörel dernekleri geniş ve demokratik bir katılımla dayanışma ve işbirliğine açık bir tutum ve sektörel bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem anlayış içinde bünyesinde toplayarak:

• Üye Dernekler ve mensupları arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmek,

• Kanunların öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet Ölçütlerini göz önünde bulundurarak, Üye Dernekler ve bunlara üye meslek mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak,

• Mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmektir.

Federasyonun temel ilkesi, Üye Dernekler ve bunlara üye meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu ilke çerçevesinde, tüm Üye Dernekler ve bunların mensupları, görev ve sorumluluklarını icra ederken bireysellikten, özel amaç ve çıkarlardan uzak kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Federasyonun Vizyonu: Geçmişten bugüne Ülkemizin sürdürülebilir gelişimine ve toplumun yaşam kalitesinin artmasına önemli katkılar sağlayan çelik sektörünün: değer zinciri paydaşları ile birlikte kalite, teknoloji ve yenilikçiliği esas alarak uluslararası düzeyde daha rekabetçi bir konuma yükselmesi için çatı organizasyonu olmak.

Federasyonun Misyonu: Madenden son kullanıcılara kadar çeliğin değer zincirindeki paydaşlar olarak; sektörün ve ülkenin öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, sorunları tespit ederek çözüm önerilerini yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak ve süreci takip etmek, sektörün bilinirliğini, katma değerini, sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü arttırmak için ortak çalışmalar yapmak.